Hmong News | Nkauj Hmoob Txiav Tes Tuag - Txaus Tu Siab Heev Li

Share to Facebook HOT VIDEO
by Yaj Muas Xyooj 18,464

Tus hluas nkauj no yog peb ib tus ntxhais Hmoob zoo nkauj ntxim hlub heev li nyob rau lub xeev Huj Yaj ( Hà Giang). Nws tau raug tus hlub tso tseg, vim li ntawv nws thiaj muab nws txhais tes hlai zoo li nej pom no nawb. Mas nej sawv daws tsis txhob xyaum ua li lawm, tsam ib pliag cia tuag ces yuav nyuaj siab nawb! ----------------------------------------------------- Peb cov Yeeb Yaj Kiab, Music, Audio thiab lwm yam nyob hauv lub Chanel no tsuas yog ua rau sawv daws saib ua kev lom zem. Yog nej leej twg xav tau, xav yuav, xav coj mus ua lwm yam luam los yog Reproduct... ces yuav tsum yog tau peb tso cai ua ntej. Ua tsaug! This is the video for everyone to see for entertainment. Nobody may be reproduced or used for other purposes such as commerce , trade , reproduce , re- processing ...etc. Thank. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kuv lub FB: https://goo.gl/JY63xE Peb lub website: http://hmongvn.com Youtube: https://goo.gl/OEzBqR

HMONG HOT