Hờ A Pó Ly

Hờ A Pó Ly

Hờ NaLy nguyên quán: Tà hộc - Mai Sơn - Sơn La Nơi sinh: Mường La hktt: Mai Sơn, Sơn La Sống hiện tại: Long he - Thuận Châu

HMONG HOT