เกมสนุกสนาน


กิจกรรมนันทนาการในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ของสมาคมลูกเสือเมืองเก่านครปฐม โดย ทีมงาน อ.เด่น  แก้วพงษา  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ติดต่อ  081 - 9426856

17,752