หมอลำกลอนประยุกต์-หมอลำธีรวัฒน์-ภัสรา


หมอลำกลอนประยุกต์ โดยชมรมศิลปินมรดกอีสาน วัดป่าแสงอรุณ หมอลำธีรวัฒน์ เวฬุวัน และหมอลำภัสรา ดาวคะนอง

53,536