Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

Share to Facebook HOT VIDEO
by vienkhach10 4,007

Nhạc phẩm Đà Nẵng một thời dấu yêu do cố nhạc sĩ Nhật Ngân phổ từ bài thơ Cõi bén tình thơ của nhà thơ Luân Hoán và do chính nhạc sĩ Nhật Ngân trình bày trong CD "Mười thi sĩ Quảng Nam".

HMONG HOT