สร้างอุโบสถวัดพุทธบูชา


"อุโบสถวัดพุทธบูชา" รัฐแอตแลนต้า สหรัฐอเมริกา คุณ คือ หนึ่งในบุญ คุณ คือ หนึ่งในนั้น คุณ คือ หนึ่งคนสำคัญ เพราะคุณคือหนึ่งกำลังในการร่วมสร้างอุโบสถ หนึ่งเดีย...

420