ให้พี่ใกล้ชิดสักนิด-นริศ-อารีย์


ขับร้อง: นริศ อารีย์ (2473 - 2554) ทำนอง: หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ คำร้อง: ผ่อนเพียร เทพหัสดิน ณ อยุธยา "จิตปั่นป่วนนงคราญงามกระไร ดวงใจหมายปองเกรงหมองในอุ...

1,163