ให้พี่ใกล้ชิดสักนิด - นริศ อารีย์

Share to Facebook HOT VIDEO
by amuggle15 3,973

ขับร้อง: นริศ อารีย์ (2473 - 2554) ทำนอง: หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ คำร้อง: ผ่อนเพียร เทพหัสดิน ณ อยุธยา "จิตปั่นป่วนนงคราญงามกระไร ดวงใจหมายปองเกรงหมองในอุรา อกผะผ่าวเธองามราวจันทรา สุดใฝ่ฝันหาเแววตาดังเกล็ดดาว ปากแอร่มตาแจ่มเธอมองเอียงอาย ยามเธอยิ้มคลายเร้าใจฉันตรึงอุรา ให้พี่ชิดใกล้สักนิดอย่าได้คิดหน่าย หรืออายจึงหลบสายตา รักเธอใจรอน ๆ รักสุดอ่อนดึ่มด่ำ เอ่ยเถิดหนาแม่เอ่ย สาวเอ่ยกับพี่สักคำ บอกสักหน่อยกลอยใจจงปราณี เอ่ยเพียงวจีฝากกระซิบเบา ๆ ให้พี่ชิดใกล้สักนิดฝากชีวิตคู่ ชื่นชูอยู่แต่สองเรา"

HMONG HOT