ให้พี่ใกล้ชิดสักนิด-นริศ-อารีย์


ขับร้อง: นริศ อารีย์ (2473 - 2554)

ทำนอง: หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ 
คำร้อง: ผ่อนเพียร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

"จิตปั่นป่วนนงคราญงามกระไร
ดวงใจหมายปองเกรงหมองในอุรา
อกผะผ่าวเธองามราวจันทรา
สุดใฝ่ฝันหาเแววตาดังเกล็ดดาว

ปากแอร่มตาแจ่มเธอมองเอียงอาย
ยามเธอยิ้มคลายเร้าใจฉันตรึงอุรา
ให้พี่ชิดใกล้สักนิดอย่าได้คิดหน่าย
หรืออายจึงหลบสายตา

รักเธอใจรอน ๆ
รักสุดอ่อนดึ่มด่ำ
เอ่ยเถิดหนาแม่เอ่ย
สาวเอ่ยกับพี่สักคำ

บอกสักหน่อยกลอยใจจงปราณี
เอ่ยเพียงวจีฝากกระซิบเบา ๆ
ให้พี่ชิดใกล้สักนิดฝากชีวิตคู่
ชื่นชูอยู่แต่สองเรา"

1,356